Back to Top

Overzicht van de verschillende Compagnieen van 4-6 R.I.

Eerst een korte uitleg over de benaming Compagnie:

Een Compagnie is onderdeel van een Bataljon, die uit ongeveer 100-150 manschappen bestaat.

Vier of meer Compagnieën, samen met een stafcompagnie en een (zoals bij 4-6 R.I.) Ondersteuningscompagnie, vormen een Bataljon.

Elke compagnie bestaat uit 2 pelotons, elk peloton bestaat uit 2 secties.

p.s. Mochten er namen verkeerd en/of niet bijstaan, dan hoor ik dat graag en zal dat veranderd worden.